Utslippsstatistikk

Grafen viser totalutslipp av SO2 (tonn) fra de deltagende bedriftene i Prosessindustriens Miljøfond.

Utslippet i 1999 var på 16 680 tonn og skulle reduseres til under 11 680 tonn innen 2010. Utslippene i 2010 lå godt under dette målet, og avtalen ble oppfylt. For perioden 2011-2018 er utslippstaket per år 11 000 tonn SO2. I 2017 lå utslippet under utslippstaket.SO2-utslipp 1999-2017