Hjem

drŒpe7.jpgProsessindustriens Miljøfond er etablert som en stiftelse. Formålet er å planlegge og finansiere reduksjoner i SO2-utslippene fra norsk prosessindustri, med utgangspunkt i en intensjonsavtale med Miljøverndepartementet. De bedriftene som tidligere betalte avgift for sine prosessutslipp av SO2, betaler nå inn et tilsvarende beløp til Miljøfondet. Midlene vil bli brukt til å finansiere utvikling av teknologi og bygging av renseanlegg. Det er et viktig mål for Miljøfondet at renseanlegg skal bygges i en miljø- og kostnadsriktig rekkefølge inntil reduksjonsmålet er nådd.

For perioden 2011-2014 skal bedriftene som er med i Prosessindustriens Miljøfond ikke slippe ut mer enn 11.000 tonn SO2. I 2013 ble avtalen forlenget og løper nå fram til 2018. Årlig utslippstak er 11.000 tonn pr år.

Første intensjonsavtale mellom industrien og Miljøverndepartementet ble inngått i desember 2001. Avtalen ble inngått mellom Norsk Industri (tidligere Prosessindustriens Landsforening (PIL)) og Miljøverndepartementet, og industrien opprettet deretter Prosessindustriens Miljøfond. I følge avtalen skulle utslippene innen år 2010 være redusert med minimum 5.000 tonn i forhold til utslippene i 1999. Videre skulle det fremlegges forslag til hvordan en samlet reduksjon på 7.000 tonn kan oppnås på en kostnadseffektiv måte for Norge. Våren 2011 ble det klart at industrien oppfylte forpliktelsen.