Tiltak

Miljøfondets tiltak for å redusere SO2-utslippene

Miljøfondet har bygget og er i ferd med å bygge flere renseanlegg:

Norcem Kjøpsvik: Bygging av sjøvannsrenseanlegg. Prosjektet pågår.

Hydro Aluminium Karmøy: Oppgradering av eksisterende renseanlegg og bygging av nytt renseanlegg på teknologipilot. Prosjektet pågår.

Elkem Carbon: bygger kombinert energigjenvinnings- og svovelrenseanlegg for kalsingeringsovner. Ferdigstilt i 2017.

Hydro Aluminium Høyanger: Oppgradering av eksisterende renseanlegg. Prosjektet pågår.

Hydro Husnes: Oppgradering av dekselkontruksjon for å hindre utslipp. Ferdigstilt i 2015.

Norcem i Brevik: Installert svovelrenseanlegg, ferdigstilt i 2015.

Hydro Aluminiums referansesenter i Årdal: Installert nytt rensetrinn for SO2-rensing – ferdigstilt i 2013.

Equinor Mongstad: To prosjekter: et anlegg for fakkelgassgjenvinning og et svovelrenseanlegg, som ble ferdigstilt i 2010.

Essoraffineriet på Slagentangen: Har installert sovelgjenvinning av H2S-holdig avgass fra raffineriets surtvannsstripper – ferdigstilt i 2009.

Alcoa Aluminium Mosjøen: Ombygging og modernisering av SO2-renseanlegget – ferdigstilt i 2009.

Weber Leca Rælingen: Har installert gassrenseanlegg som har redusert SO2-utslippene betydelig – ferdigstilt i 2006.

Det er også gjennomført en rekke forstudier for FeSi- og Si-metallprosessene. Dette omfatter bl.a. gassoppsamling fra åpne baghousefiltre, sjøvannsscrubbere, vasking med ferskvann og rensing med lut. Videre er det gjort studier for bruk av biokarbon i karbidprosessene.

%d bloggere liker dette: